3 otázky, které si položit, než se obrátíte na soud

Nesoudit se by bylo skvělé. Bohužel někdy v životě se nevyhneme situacím, kdy jsme sami na řešení vlastních sporů krátcí. Než se obrátíte na soud, nebo na svého advokáta, měli byste zvážit následující 3 aspekty a promyslet, zda k urovnání vašeho sporu přeci jen nepovede příjemnější cesta:

  1. Kolik mám na vyřešení celé situace času?

Soudy v České republice nepatří k nejrychlejším, a tak i z Vašeho pohledu banální spor, např. o neuhrazenou fakturu, se může protáhnout na roky. Statistiky uvádějí, že průměrná délka soudního civilního řízení v České republice je 281 dní. Samozřejmě záleží také na faktické náročnosti řešené situace. Jinak náročné je posoudit výši výživného pro dítě, něco jiného pak bude spor týkající se špatně provedené konstrukce budovy. Vaše časové možnosti jsou tedy významným faktorem pro rozhodnutí, zda soud je pro vás ta nejlepší varianta.

  1. Potřebuji s druhou stranou zachovat funkční vztahy i po vyřešení sporu?

Nezřídka spory vznikají v situacích, kde se pravidelně setkáváte s lidmi, kteří k vám po určitou část života prostě patří. Ať už se jedná o rodinu, kolegy v zaměstnání, učitele vašich dětí, nebo dodavatele služeb pro vaše podnikání, jste rádi, když tyto vztahy fungují k vaší spokojenosti. Pokud nechcete hned při prvních komplikacích pálit mosty a hledat si nové zaměstnání či zaškolovat nové zaměstnance, nebo při každém předávání dětí bývalému partnerovi vstupovat do „válečné zóny“, je třeba vzít v úvahu rovněž to, že po skončení soudní pře už těžko naleznete společnou řeč a vaše vztahy tím už budou trvale narušeny.

  1. Mám na to?

Peníze jsou samozřejmě neodmyslitelným faktorem, který je třeba zvážit. V případě soudního řízení je třeba počítat nejen se soudním poplatkem, který je ve většině případů 5 % z hodnoty sporu, ale rovněž s odměnou advokáta, který vás bude u soudu zastupovat. Pokud soudní spor prohrajete, jdou k vaší tíži rovněž soudní výlohy strany, která vyhrála.

Existuje tedy nějaké jiné řešení?

Ano, existuje. Mediace. Tento v západním světě oblíbený způsob řešení konfliktů se v poslední době dostává ke slovu i u nás v české kotlině a nachází si více a více příznivců. Ptáte se proč? Důvodů je celá řada, ale mezi ty hlavní určitě patří jeho rychlost, efektivnost a finanční dostupnost ve srovnání se soudním řízením. Největším benefitem mediace je pak to, že pokud se stranám podaří na mediaci dohodnout, odcházejí obě s dohodou, která jim vyhovuje. Jinými slovy v mediaci není vítězů a poražených a výsledné řešení je založeno na principu win-win (vítěz-vítěz). Pro mnohé je devizou také to, že mediace se odehrává takzvaně za zavřenými dveřmi a jednání je tedy důvěrné. Mediátor, jako osoba, která mediaci vede a pomáhá stranám najít konsensus, je navíc ze zákona vázán mlčenlivostí.

Chcete vědět o mediaci více? Sledujte náš blog nebo nás přímo kontaktujte.

Kontakty

Mediace a právo

Mgr. Iva Langer Pikalová, advokátka a zapsaná mediátorka
IČO: 00741558
ev. č. ČAK: 17722

náměstí Kinských 601/3, 150 00 Praha

iva@mediaceapravo.cz
+420 607 670 463

Ikona Facebook

ikona linkedin ikona instagram

Informace pro spotřebitele: „Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka pověřeného subjektu: www.cak.cz.“