CO JE MEDIACE A JAKÉ BENEFITY PŘINÁŠÍ?

Mediace je způsob, jak vyřešit spor bez soudu a v soukromí. Efektivněji. Rychleji. Levněji.

Mediaci vede mediátor, který profesionálně vede komunikaci mezi stranami. S mediátorem dostanete prostor mluvit otevřeně a druhá strana Vás konečně uslyší.

K vyřešení sporu mediací dojde zpravidla v rámci týdnů, někdy i dnů. Ve složitějších případech jednotek měsíců.

Cenu za mediační jednání platí strany napůl. Pro každou ze stran je mediace levnější nežli soudní řízení a zastupování advokátem.

Mediační jednání je na rozdíl od soudního řízení neveřejné a dobrovolné. Strany dobrovolně vstupují do procesu mediace a stejně tak mohou mediaci kdykoliv ukončit.

Oproti soudnímu řešení sporu mediace umožňuje zachování dobrých mezilidských vztahů.

Chcete přijít na mediaci a zajímá Vás, jak to celé probíhá?

Mediace je způsob, jak vyřešit Vaše spory bez soudu za pomocí mediátora. Jak jednání u mediátora probíhá?

  1. Na úvod seznámí mediátor strany s pravidly mediace a s tím, jak bude celé jednání probíhat.
  2. Před zahájením samotné mediace uzavřou strany s mediátorem písemnou dohodu o provedení mediace. S textem dohody dostanou strany možnost seznámit se předem.
  3. Mediační jednání je neveřejné, vše probíhá v soukromí a bezpečném prostředí. Mediátor je ze zákona vázán mlčenlivostí.
  4. Mediátor probere neformálně a přátelsky pohledy obou stran. Zjistí, co je pro strany důležité a jaká témata by chtěly na jednání probrat.
  5. Mediátor vede strany k vzájemnému porozumění a pomáhá stranám nalézt řešení jejich situace.
  6. Výsledná mediační dohoda je mezi stranami závazná a účinná jako jakákoliv jiná smlouva.
  7. Jedno mediační jednání trvá zpravidla 3 hodiny. Pokud není dosaženo dohody a strany chtějí v mediaci pokračovat, domluví se strany s mediátorem na dalším mediačním jednání zpravidla za týden či 14 dnů.

Kontakty

Mediace a právo

Mgr. Iva Langer Pikalová, advokátka a zapsaná mediátorka
IČO: 00741558
ev. č. ČAK: 17722

náměstí Kinských 601/3, 150 00 Praha

iva@mediaceapravo.cz
+420 607 670 463

Ikona Facebook

ikona linkedin ikona instagram

Informace pro spotřebitele: „Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka pověřeného subjektu: www.cak.cz.“