Co byste měli vědět o zkouškách zapsaného mediátora?

Zkoušky zapsaného mediátora jsou jedny z nejtěžších zkoušek v rámci systému české justice. Níže uvádím základní údaje, které je dobré o zkouškách vědět: 

 1. Na zkoušku se můžete přihlásit, pokud jste způsobilí k právním úkonům, bezúhonní a máte ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském, nebo navazujícím magisterském studijním programu v České republice, nebo odpovídající uznané vzdělání v zahraničí.
 2. Zkouška má 2 části – písemnou a ústní:
  • Písemná část zkoušky je výběr z 511 dopředu daných multiple-choice testových otázek. Na každou otázku je vždy 1 správná odpověď, správné odpovědi však nejsou zveřejněny. 
  • Ústní část zkoušky trvá 2 hodiny a skládá se z 1 hodiny mediace, kde uchazeč demonstruje své schopnosti mediátora na kauze s figuranty před 3-člennou komisí. Ve druhé hodině probíhá sebereflexe uchazeče a doplňující teoretické i praktické otázky komise. Následně komise vše vyhodnotí a sdělí uchazeči, zda uspěl či nikoliv. Složení komise ani kauzu dopředu uchazeči neznají.
 3. Zkouška se skládá na Ministerstvu spravedlnosti ČR, jen advokáti ji skládají na České advokátní komoře. 3-členné zkušební komise jsou na ministerstvu i na ČAK složeny ze stejných komisařů. Konkrétní členy komise se uchazeč dozví ráno v den zkoušky.
 4. Úspěšnost u zkoušky zapsaného mediátora je mezi 30-35 %.
 5. Pokud u zkoušky neuspějete, můžete ji 2x opakovat; pokud neuspějete ani na třetí pokus, můžete zkoušku opakovat až po 3 letech, kdy máte opět celkem 3 pokusy.
 6. Přihlášení ke zkouškám stojí 5.000, – Kč na každý pokus.
 7. Po úspěšném složení zkoušek můžete zažádat o zápis do seznamu zapsaných mediátorů, který vede Ministerstvo spravedlnosti ČR. Poplatek za zápis je 5.000, – Kč.

Chystáte se na zkoušky mediátora a potřebujete pomoct s přípravou? Podívejte se, jak Vás mohu podpořit a pomoci Vám dosáhnout úspěchu: příprava na zkoušky mediátora

Vaše mediátorka Iva

p.s. Znění testových otázek a další informace ke zkoušce najdete zde: testové otázky ke zkoušce z mediace

Kontakty

Mediace a právo

Mgr. Iva Langer Pikalová, advokátka a zapsaná mediátorka
IČO: 00741558
ev. č. ČAK: 17722

náměstí Kinských 601/3, 150 00 Praha

iva@mediaceapravo.cz
+420 607 670 463

Ikona Facebook

ikona linkedin ikona instagram

Informace pro spotřebitele: „Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka pověřeného subjektu: www.cak.cz.“