Smysl zásad v mediaci a jejich vliv na úspěch mediačního jednání

V české kotlině je dnes už mediace poměrně zavedeným pojmem, a i laická veřejnost už většinou tuší, že se jedná o metodu urovnávání sporů. Odborně řečeno je mediace jedním z mimosoudních způsobů řešení sporů a podle toho, zda je prováděna za fyzické přítomnosti všech zúčastněných, nebo on-line, ji řadíme mezi metody ADR (alternative dispute resolution), nebo ODR (online dispute resolution). Mediace pomáhá v celé řadě typů sporů s poměrně vysokou úspěšností a je nutno říci, že zejména zásady, na kterých mediace stojí, z ní činí tak efektivní metodu řešení sporů, kterou dnes je. Současně jsou to opět její zásady, díky kterým je skoro univerzálním prostředkem pro řešení téměř všech sporů.

zbytek článku si můžete přečíst na webu Právní prostor po kliknutí zde: https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/smysl-zasad-v-mediaci-jejich-vliv-na-uspech-mediacniho-jednani

Kontakty

Mediace a právo

Mgr. Iva Langer Pikalová, advokátka a zapsaná mediátorka
IČO: 00741558
ev. č. ČAK: 17722

náměstí Kinských 601/3, 150 00 Praha

iva@mediaceapravo.cz
+420 607 670 463

Ikona Facebook

ikona linkedin ikona instagram

Informace pro spotřebitele: „Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka pověřeného subjektu: www.cak.cz.“